Datorspel och andra sätt att stimuleras som barn

datorspel

Om du har besökt bloggen State of Play vet du att där finns mycket nyttigt att läsa om barns och ungas lek och spel. Bloggen drivs av forskaren Mikael Jensen som för närvarande är verksam vid Högskolan i Borås.

I några av sina inlägg tar han upp forskning kring datorspel och vilka för- respektive nackdelar de för med sig hos barn och unga. Debatten kring nackdelar med datorspel rör ofta att barn får för lite motion när de sitter still och spelar. För det första sitter de inte still så mycket när de spelar och för det andra så rör de sig under resten av dagen då de inte spelar. Enligt forskning kan man konstatera att barn som spelar mycket motionerar lika mycket som barn som spelar lite.

Det största problemet, om man ska tro Jensen, är att stillasittande bland förskolebarn kan ge en svag grund för hjärt- och lungkapaciteten vilket sätter spår under resten av livet. Stillasittande blir alltså ett större problem ju yngre barnen är när de sitter still och spelar. Små barn ska leka och röra sig.

I sitt blogginlägg om för- och nackdelar med datorspel beskriver Jensen att många av de föreställningar med datorspel som föräldrar och andra vuxna har inte får särskilt mycket stöd från den samlade forskningen. När det kommer till lärande är fördelarna kanske inte så stora heller.

De kända fördelarna med att spela datorspel är att barn lär sig ett andraspråk relativt enkelt och bra samt att de lär sig naturkunskap på ett bättre sätt än i traditionell klassrumsundervisning. En tydlig tendens är dock att lärandeeffekten ökar med ökad ålder. Andra former av träning och lärande är marginella.

De som tror att förskolebarn lär sig av att spela datorspel har väldigt lite forskningsstöd. Även spel som är designade för att små barn ska lära sig leder inte till lärande utan barnen använder endast spelen för att roa sig.

Slutsatsen är att tonåringar inte far illa av att spela datorspel. De kan tvärtemot dra nytta av sitt spelande och lära sig en hel del. Den enda varningen är att datorspel kan leda till ett spelberoende. Förskolebarn däremot bör spela så lite datorspel som möjligt och istället leka med kamrater, och därmed stimulera barnets sociala förmågor, och med leksaker.

Jensen föreslår dels att man ska hörsamma leksaksdirektivet som varnar barn för att leka med plastleksaker, särskilt sådana som är mjuka, och dels att välja leksaker av naturligt material som har flera funktioner. Detta stimulerar barnets kognitiva förmågor samtidigt som det inte innehåller skadliga ämnen. Bidra till de små barnens kognitiva, sociala och motoriska utveckling och ge dem en god hälsosam grund i livet.

 

24 Nov 2019