Vad har du för språkbehov?

De flesta av oss, vi kan ju något så när översätta från svenska till engelska eller tvärtom. En del personer kan även andra språk. Men när det gäller att översätta, så att det blir professionellt gjort, eller att man ska tolka ett språk till ett annat, då kan det vara bra att ta in proffs. Det finns ett företag som heter Språkservice. De hittar du på www.sprakservice.se. De är Nordens största tolkförmedling och översättningsbyrå.

Så har du viktiga dokument som ska översättas till ett annat språk, så kan du med fördel välja att anlita detta företag. Detsamma om du har behov av tolkningstjänster.

Flera bra tjänster

Hos Språkservice finns det som sagt flera bra tjänster. Dels har de då olika tolkningstjänster, så som telefontolkning, videotolkning och platstolkning. De har även teckenspråkstolkning samt konferenstolkning. 

De har dessutom äversättningstjänster. Det de erbjuder är fackmässiga översättningar utförda av specialistöversättare inom respektive ämnesområde. Bland annat är de duktiga på att översätta inom ämnen så som juridik, medicin, ekonomi och teknik.

Är du duktig på språk?

Om det är så att du själv är duktig på språk, så kan du jobba med detta företag. Det som tolk eller som översättare. Det är ett roligt arbete, som kan utveckla dig en hel del. Du kan läsa mer om hur du gör för att söka jobb som tolk eller översättare på deras sida som de har. Där kan du även läsa mer om deras tjänster de har. 

25 Oct 2022